Aktualności

Uwaga! Terminy dyżurów sekretariatu

02.09.2020 – godz. 10:00 – 14:00

03.09.2020 – godz. 10:00 – 14:00

04.09.2020 – godz. 10:00 – 14:00

08.09.2020 – godz. 10:00 – 14:00

11.09.2020 – godz. 10:00 – 14:00

15.09.2020 – godz. 10:00 – 14:00

17.09.2020 – godz. 10:00 – 14:00

Zgodnie z Zarządzeniem nr 123 Rektora UŁ z dnia 25.05.2020r. w sprawie zasad organizacji pracy administracji w trakcie pandemii koronawirusa oraz Komunikatem Rektora UŁ z dnia 24.07.2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących bezpiecznego przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w siedzibie UŁ obowiązują następujące zasady funkcjonowania w budynku Wydziału Filologicznego w czasie sesji:

Budynek Wydziału jest otwarty do godz. 18:00 (wejście od ul.Pomorskiej oraz wejście od ul.Jaracza), przy wejściach dostępne są urządzenia do dezynfekcji rąk;

W budynku nie mogą przebywać osoby z objawami sugerującymi chorobę zakaźną, osoby przebywające w domu z osobą na kwarantannie lub same objęte kwarantanną lub izolacją domową;

Obowiązuje bezwzględny zakaz gromadzenia się na korytarzach budynku lub w innych miejscach poza salą dydaktyczną (punkty gastronomiczne są wyłączone z funkcjonowania);

Pracownicy i studenci muszą być wyposażeni we własną maseczkę lub przyłbicę oraz korzystać z własnych przyborów piśmienniczych; Podczas przemieszczania się w budynku obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.