Ankiety studenckie

Raport z ankiet przeprowadzonych w roku akademickim 2016/2017

Studenci Katedry Filologii Hiszpańskiej wyrażają swoją opinię dotyczącą studiowanej specjalności w dwóch ankietach: w ankiecie oceny zajęć oraz w ankiecie satysfakcji studentów.
Poniżej prezentujemy wyniki obydwu ankiet za rok akademicki 2016/2017.

Ankieta oceny zajęć na specjalności filologia hiszpańska została przeprowadzona wśród 319 osób. Zdecydowana większość ankietowanych studentów (75%) jest usatysfakcjonowana poziomem merytorycznym i dydaktycznym prowadzonych zajęć.
Na podstawie wyników ankiet można stwierdzić, że zajęcia odbywały się terminowo, były odrabiane, a wymagania wobec studentów były jasno sprecyzowane (80%).
Mocną stroną specjalności jest przygotowanie prowadzących do zajęć, dostępność wykładowców dla studentów i obiektywność w ocenie pracy studentów.
Słabą stroną natomiast jest koordynacja bloku zajęć PNJH i PNJA. Oczekiwania studentów w tej kwestii sprowadzają się przede wszystkim do zdobywania umiejętności praktycznych. Władze Katedry podejmują działania zmierzające do udoskonalenia procesu kształcenia w ramach tych przedmiotów.

Ankieta dotycząca badania satysfakcji studentów Wydziału Filologicznego została przeprowadzona wśród 45 osób, którzy wybrali jako specjalność filologię hiszpańską. Najważniejszymi czynnikami decydującymi o wyborze kierunku są zainteresowania kandydata, możliwości znalezienie zatrudnienia po ukończeniu studiów oraz odległość uczelni od miejsca zamieszkania. Zdecydowana większość przyszłych studentów filologii hiszpańskiej czerpie informacje o kierunku ze strony internetowej Wydziału Filologicznego UŁ. Dla większości studentów hispanistyka jest ich jedynym kierunkiem i są oni zdecydowani kontynuować podjęte studia.

Na podstawie ankiet satysfakcji stwierdzić można, że wśród 30 ankietowanych studentów, kończących specjalność filologia hiszpańska, 66% jest raczej zadowolona z dokonanego wyboru, 60 % raczej wysoko ocenia poziom kształcenia na studiach, 40% studentów raczej pozytywnie ocenia program studiów. 46% ankietowanych studentów poleciłaby przyjacielowi studiowanie filologii hiszpańskiej.