Erasmus+

Koordynator kierunkowy ds. ECTS w Katedrze Filologii Hiszpańskiej

dr Marta Pawlikowska

dyżur: poniedziałek, godz. 9:15-9:45; wtorek, godz. 14:00-15:00
marta.anna.pawlikowska@gmail.com


 

Podany adres mail służy do korespondencji tylko w uzasadnionych wypadkach, tj. wówczas, kiedy ważnej sprawy nie można załatwić podczas dyżuru (osobiście lub za czyimś pośrednictwem), np. podczas studiów zagranicznych.

Erasmus+ Studia

Erasmus+ Praktyki