Erasmus+

Koordynator kierunkowy ds. ECTS w Katedrze Filologii Hiszpańskiej

dr Marta Pawlikowska

marta.pawlikowska@uni.lodz.pl


 

Podany adres mail służy do korespondencji tylko w uzasadnionych wypadkach, tj. wówczas, kiedy ważnej sprawy nie można załatwić podczas dyżuru (osobiście lub za czyimś pośrednictwem), np. podczas studiów zagranicznych.

Erasmus+ Studia

Erasmus+ Praktyki