Specjalizacja nauczycielska

Szczegółowy plan studiów dla specjalizacji nauczycielskiej

Program praktyk opiekuńczo – wychowawczych

Skierowanie na praktyki opiekuńczo – wychowawcze

Program praktyk pedagogicznych 

Skierowanie na praktyki pedagogiczne


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. W jakich szkołach odbywają się praktyki pedagogiczne?
60 godzin praktyk pedagogicznych u nauczyciela języka hiszpańskiego w szkole podstawowej (20 lekcji przedmiotowych obserwowanych przez studenta, 20 lekcji przedmiotowych przepracowanych przez studenta, 20 godzin pracy własnej studenta: przygotowanie do lekcji, opracowanie konspektów lekcji, uczestnictwo we wszelkich dodatkowych formach pracy nauczyciela).
60 godzin praktyk pedagogicznych w szkole ponadpodstawowej (gimnazjum lub liceum) u nauczyciela języka hiszpańskiego (20 lekcji przedmiotowych obserwowanych przez studenta,
20 lekcji przedmiotowych przepracowanych przez studenta, 20 godzin pracy własnej studenta: przygotowanie do lekcji, opracowanie konspektów lekcji, uczestnictwo we wszelkich dodatkowych formach pracy nauczyciela).

2. Czy praktyki opiekuńczo-wychowawcze powinny odbyć się pierwsze?
Praktyki opiekuńczo-wychowawcze powinny odbywać się przed pedagogicznymi. W dzienniczku powinny być wpisane jako pierwsze. Jeśli organizacja pracy szkoły uniemożliwia takie rozgraniczenie, praktyki mogą się przeplatać. Należy jednak pamiętać żeby w podsumowaniu w dzienniczku zliczyć odpowiednio wszystkie godziny.
3. Czy nauczyciel opiekun praktyk pedagogicznych może też być opiekunem praktyk opiekuńczo-wychowawczych?
Może, pod warunkiem, że zapewni Studentowi możliwość zrealizowania wszystkich działań opisanych regulaminem.
4. Jakie dokumenty należy dostarczyć do szkoły?
Student ma obowiązek zanieść do wybranej przez siebie szkoły prośbę o przyjęcie studenta na praktyki (skierowanie na praktyki do pobrania powyżej). Dokument ten ma dwie części. Pierwszą student zostawia w szkole natomiast drugą, wypełniona przez dyrektora szkoły, oddaje opiekunowi praktyk studenckich na filologii hiszpańskiej. Na podstawie tych danych generowane są umowy, które szkoła dostaje pocztą.
5. Co zrobić kiedy okazuje się, że zmienił się nauczyciel opiekun praktyki?
Natychmiast poinformować opiekuna praktyk studenckich o zmianie, aby można było wygenerować umowę dla właściwego nauczyciela-opiekuna.