Godziny rektorskie

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 11 października 2019 r. JM Rektor UŁ prof. dr hab. Antoni Różalski zarządza godziny rektorskie od godz. 13:30 do godz. 16:30 we wszystkich jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych.