dr hab. prof. UŁ Marek Baran

 

 dr hab. prof. UŁ Marek Baran

pok. 4.40, tel. 42 635 67 46

dyżur:

Miło nam poinformować, że 25 maja, podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów, pan prof. UŁ Marek Baran został wybrany jego nowym przewodniczącym. Rozpoczynająca się kadencja potrwa do 2022 roku.

Polskie Stowarzyszenie Hispanistów to najważniejsze ogólnopolskie towarzystwo działające na rzecz krzewienia wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii obszaru języka hiszpańskiego. Od ponad trzydziestu lat PSH upowszechnia znajomość języka hiszpańskiego, wspiera rozwój hispanistyki polskiej i popularyzuje jej dorobek w kraju i za granicą.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie dobrej, owocnej kadencji!

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • pragmalingwistyka
  • analiza dyskursu
  • leksykologia
  • terminologia
  • komunikacja międzykulturowa

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Emotividad y convención sociopragmática. Una contribución al estudio del ethos comunicativo de la comunidad hispanohablante peninsular, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010;

Entrecruces. Estudios Hispánicos e Hispanoamericanos, Łódź: Wydawnicto WSSM, 2009 (współredaktor tomu: Agnieszka Kłosińska-Nachin);

Paso a paso. Léxico espańol en campos temáticos con contextualizaciones y ejercicios. Nivel Intermedio/ Avanzado, Łódź: Wydawnictwo WSSM, 2007, (współautor: Agnieszka Kłosińska-Nachin);

Metáforas cristalizadas en terminologías de lengua espańola, Łask/Łódź: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2003.

„¡Venga, mujer, no te cortes! Le show télévisé en Espagne : l’éthos de proximité ou la politesse stratégique?”, in: A. Kacprzak (ed.), Aspects interculturels de la communication, Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej, 2009, 65-73;

„El principio pragmalingüístico de afiliación y la gestión del espacio intercomunicativo”, in: Etudes Romanes de Brno, 30 (2), 2009, 221-230;

„Interrupciones y superposición de habla a la luz de los planteamientos etológicos”, in: Studia Romanica Bratislavensia, 8, 2009, 21-32;

„Dyskursywni konkwistadorzy, czyli o skonwencjonalizowanej emotywności społeczności języka hiszpańskiego w oryginale i w przekładzie”, in: A. Szczęsna, K. Hejwowski (red.), Językowy obraz świata w oryginale i w przekładzie”, Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 2007, 15-26;

„¿Agresores solidarios? En torno a la tipificación pragmalingüística de las comunidades hispanohablantes”, in: L. F. Cercós García et al. (red.), Retos del Hispanismo en la Europa Central y del Este, Madrid: Palafox&Pezuela, 2007, 171-180;

„Entre dejarlo y olvidarlo: de la interferencia pragmática a la pragmática contrastiva”, in: Ch. Wentzlaff-Eggebert (ed.), Europa como espacio cultural: entre progreso y destrucción, Köln: Universität zu Köln, 2004, 178-187.