Miło nam poinformować, że 25 maja, podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów, pan prof. UŁ Marek Baran został wybrany jego nowym przewodniczącym. Rozpoczynająca się kadencja potrwa do 2022 roku.

Polskie Stowarzyszenie Hispanistów to najważniejsze ogólnopolskie towarzystwo działające na rzecz krzewienia wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii obszaru języka hiszpańskiego. Od ponad trzydziestu lat PSH upowszechnia znajomość języka hiszpańskiego, wspiera rozwój hispanistyki polskiej i popularyzuje jej dorobek w kraju i za granicą.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie dobrej, owocnej kadencji!

dr hab. prof. UŁ Amán Rosales Rodríguez

 dr hab. prof. UŁ  Amán Rosales Rodríguez

pok. 4.40, tel 42 635 67 46

dyżur:

Dyżur, po uprzednim mailowym umówieniu, wtorek: 19.09.2017, 26.09.2017, 12:15-13:15

kontakt: damoncr@hotmail.com

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • literatura i społeczeństwo Ameryki Łacińskiej
  • eseistyka latynoamerykańska
  • filolzofia kultury w Ameryce Łacińskiej

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Ciencia, pragmatismo y relativismo. Estudios filosóficos, Editorial Universidad de Costa Rica, San José, 2007, str. 428.

Filosofía de la tecnología. Acción humana y contingencia histórica, Editorial San Pablo, Bogotá, 2010, str 272.

La modernidad y su crítica en el ensayo latinoamericano. Ezequiel Martínez Estrada y Octavio Paz, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, str. 233.