Miło nam poinformować, że 25 maja, podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów, pan prof. UŁ Marek Baran został wybrany jego nowym przewodniczącym. Rozpoczynająca się kadencja potrwa do 2022 roku.

Polskie Stowarzyszenie Hispanistów to najważniejsze ogólnopolskie towarzystwo działające na rzecz krzewienia wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii obszaru języka hiszpańskiego. Od ponad trzydziestu lat PSH upowszechnia znajomość języka hiszpańskiego, wspiera rozwój hispanistyki polskiej i popularyzuje jej dorobek w kraju i za granicą.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie dobrej, owocnej kadencji!

mgr Witold Sobczak

mgr Witold Sobczak

pok. 4.37

dyżur: 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • językoznawstwo hiszpańskie (opisowe i historyczne)
  • językoznawstwo kontrastywne
  • język hiszpański w Ameryce
  • język kolokwialny

 

WYBRANE PUBLIKACJE

  1. Sobczak, W. (2013), “Acerca del estatus lingüístico y algunas peculiaridades gramaticales del espanglish”, Estudios Hispánicos, t. XXI, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 179-185
  2. Sobczak, W. (2014), “Una aproximación diacrónica a la distribución del futuro morfológico y del futuro perifrástico en el español contemporáneo”, [w:] J. Pawlik i J. Szałek, Lingüística española en Polonia: líneas de investigación, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 217-225.
  3. Sobczak, W. (2014), „Jak wykorzystać znajomość czasów Present Perfect, Past Simple i Past Continuous w nauczaniu ich hiszpańskich odpowiedników?”, [w:] O. Majchrzak, Plej_3 czyli Psycholingwistyczne Eksploracje Językowe, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 223-230.
  4. Sobczak, W. (2015), ”Sobre la creciente presencia de la perífrasis ir a + infinitivo en el sistema temporal del castellano contemporáneo”, Itinerarios, 22, Instytut Studiów Iberyjskich Iberoamerykańskich UW, s. 129-142.
  5. Sobczak, W. (2015), “Sobre la reorganización funcional dentro de las formas encargadas de expresar posterioridad en el español contemporáneo”, [w:] J. Bień, J. Kudełko, Nuevas perspectivas del hispanismo polaco: estudios de lingüística y literatura, Lublin: Werset, s. 140-149.
  6. Sobczak, W. (2016) , “Sobre las causas de la desaparición del futuro de subjuntivo y de la decadencia del futuro de indicativo”, [w:] J. Wilk-Racięska, A. Szyndler, C. Tatoj, Relecturas y Nuevos Horizontes en los Estudios Hispánicos: Lingüística y Didáctica de la Lengua Española.