mgr Witold Sobczak

 

 

pok. 4.37

dyżur: 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • językoznawstwo hiszpańskie (opisowe i historyczne)
 • językoznawstwo kontrastywne
 • język hiszpański w Ameryce
 • język kolokwialny

 

WYBRANE PUBLIKACJE

 1. Sobczak, W. (2013), “Acerca del estatus lingüístico y algunas peculiaridades gramaticales del espanglish”, Estudios Hispánicos, t. XXI, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 179-185.
 2. Sobczak, W. (2014), “Una aproximación diacrónica a la distribución del futuro morfológico y del futuro perifrástico en el español contemporáneo”, [w:] J. Pawlik i J. Szałek, Lingüística española en Polonia: líneas de investigación, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 217-225.
 3. Sobczak, W. (2014), „Jak wykorzystać znajomość czasów Present Perfect, Past Simple i Past Continuous w nauczaniu ich hiszpańskich odpowiedników?”, [w:] O. Majchrzak, Plej_3 czyli Psycholingwistyczne Eksploracje Językowe, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 223-230.
 4. Sobczak, W. (2015), ”Sobre la creciente presencia de la perífrasis ‹‹ir a + infinitivo›› en el sistema temporal del castellano contemporáneo”, Itinerarios, 22, Instytut Studiów Iberyjskich Iberoamerykańskich UW, s. 129-142.
 5. Sobczak, W. (2015), “Sobre la reorganización funcional dentro de las formas encargadas de expresar posterioridad en el español contemporáneo”, [w:] J. Bień, J. Kudełko, Nuevas perspectivas del hispanismo polaco: estudios de lingüística y literatura, Lublin: Werset, s. 140-149.
 6. Sobczak, W. (2015), „Kilka uwag o różnicach w grzeczności językowej i pozajęzykowej pomiędzy przedstawicielami społeczności polskiej i hiszpańskojęzycznej z obszaru Półwyspu Iberyjskiego, [w:] D. Gonigroszek, Foreign Languagues and Cultures: New Educational Contexts, s. 179-185.
 7. Sobczak, W. (2016), „O zastępowaniu syntetycznych form wyrażających następczość przez formę analityczną we współczesnym języku hiszpańskim”, [w:] K. Buczek, P. Chruszczewski, A. R. Knapik, Sz. Wach, Język, Kultura, Komunikacja. Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, vol. IX, s. 231-240.
 8. Sobczak, W. (2016), “Sobre las causas de la desaparición del futuro de subjuntivo y de la decadencia del futuro de indicativo”, [w:] J. Wilk-Racięska, A. Szyndler, C. Tatoj, Relecturas y Nuevos Horizontes en los Estudios Hispánicos: Lingüística y Didáctica de la Lengua Española, s. 164-172.
 9. Sobczak, W. (2018), “Sobre el empleo de ‹‹irá a + infinitivo›› e ‹‹iría a + infinitivo›› en el español peninsular contemporáneo”, Nephilologica, 30, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 305-314.
 10. Sobczak W. (2018), “Sobre el empleo de las formas ‹‹va a haber cantado›› e ‹‹iba a haber cantado›› en el español contemporáneo”, [w:] J. Bień, B. Brzozowska-Zburzyńska, A. M. López González, W. Nowikow, Lingüística hispánica en Polonia: tendencias y direcciones de investigación, Łódz-Lublin: Wydawnictwo Uniwersytet Łódzkiego, s. 249-258.
 11. Sobczak, W. (w druku), “Sobre las causas de la sustitución de ‹‹cantare habeo›› por cantaré››”
 12. Sobczak, W. (w druku), “Algunas observaciones sobre la desaparición del futuro de subjuntivo y su forma compuesta del sistema temporal castellano”
 13. Sobczak, W. (w druku), “Sobre el presente pro futuro en el español contemporáneo”