Miło nam poinformować, że 25 maja, podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów, pan prof. UŁ Marek Baran został wybrany jego nowym przewodniczącym. Rozpoczynająca się kadencja potrwa do 2022 roku.

Polskie Stowarzyszenie Hispanistów to najważniejsze ogólnopolskie towarzystwo działające na rzecz krzewienia wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii obszaru języka hiszpańskiego. Od ponad trzydziestu lat PSH upowszechnia znajomość języka hiszpańskiego, wspiera rozwój hispanistyki polskiej i popularyzuje jej dorobek w kraju i za granicą.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie dobrej, owocnej kadencji!

dr Marta Pawlikowska

dr Marta Pawlikowska

pok. 4.40, tel 42 635 67 46

dyżur: 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • socjolingwistyka
  • psycholingwistyka
  • historia Hiszpanii
  • język i kultura Galicji

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Pawlikowska M., Baran M., En torno al estatus sociolingüístico del gallego: dialectos, variedades, normativas e influencias. en: Santos Rovira J.(ed.), Fronteras y diálogos. El español y otras lenguas., 2014, Axac, Lugo, pp. 67-73.

El esbozo de una problemática de cambio de código: gallego-español. en: Z. Bułat Silva,  M. Głowicka y J. Wesoła (ed.) Variación, contraste, circulación. Perspectivas lingüísticas en el hispanismo actual, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,Wrocław, pp. 271-279.

El estudio de cambio de código: entre las motivaciones del code – switching. in: Santos Rovira J. (eds.) Ensayos de Lingüística Hispánica, 2014, Sinapsis, Lisboa, ISBN 978-989-691-252-9, pp. 245-253.

Influencia de la política lingüística en la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Galicia durante los últimos años. [w:] Cancelas Ouviña L, Jiménez Fernández R., Romero Oliva M., Sánchez Rodríguez S., Aportaciones para una educación lingüística y literaria en el siglo XXI, 2013, GEU, Granada.

Polska w Hiszpanii – o literaturze polskiej na gruncie hiszpańskim na podstawie opowiadań o wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego i ich tłumaczenia na język hiszpański. [w:] Dziadosz D., Krzanowska A., Świat Słowian w języku i kulturze XIII. Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich, 2012, Szczecin, ISBN 978-83-7518-496-9. str. 172-179.