Miło nam poinformować, że 25 maja, podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów, pan prof. UŁ Marek Baran został wybrany jego nowym przewodniczącym. Rozpoczynająca się kadencja potrwa do 2022 roku.

Polskie Stowarzyszenie Hispanistów to najważniejsze ogólnopolskie towarzystwo działające na rzecz krzewienia wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii obszaru języka hiszpańskiego. Od ponad trzydziestu lat PSH upowszechnia znajomość języka hiszpańskiego, wspiera rozwój hispanistyki polskiej i popularyzuje jej dorobek w kraju i za granicą.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie dobrej, owocnej kadencji!

mgr Agnieszka Kruszyńska

mgr Agnieszka Kruszyńska

pok. 4.40, tel. 42 635 67 46

dyżur:

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • językoznawstwo hiszpańskie
  • metodyka nauczania języka hiszpańskiego
  • dydaktyka języka hiszpańskiego
  • metodyka nauczania języków obcych
  • nowoczesne technologie w nauczaniu języka hiszpańskiego
  • rozwijanie kreatywności i potencjału uczniów nastoletnich
  • gamifikacja/grywalizacja w edukacji

 

WYBRANE PUBLIKACJE

„El input estructurado a la hora de enseñar el modo subjuntivo”, J.Pawlik, J.Szałek (eds.) Lingüística española en Polonia: Líneas de investigación, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014

„Juego didáctico – una herramienta indispensable a la hora de enseñar la gramática española”, Studia Iberystyczne XII, Nuevas perspectivas de la didáctica en Polonia, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Uniwersytet Jagieloński Kraków 2014

„La transmisión de contenidos culturales con expresiones idiomáticas”, Enseñanza y aprendizaje del idioma español. Retos, propuestas y perspectivas, ed. M. Świątek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014

„El modo Subjuntivo en las oraciones sustantivas completivas tras verbos y predicados de deseo en el manual Nuevo Español en marcha 3”, Biblioteka Polsko-Iberyjska, Werset, Lublin 2015

Romero Oliva Manuel Fco., Wilczyńska Agnieszka, “La formación lectora y literaria (2015) o cómo reflexionar sobre l’horrible perill de la lectura (2015): Diálogos en torno a la obra y el pensamiento del profesor Josep Ballester, Revista de Lingüstica y Languas Aplicadas, Universitat Politècnica de València, Valencia (w druku)