Miło nam poinformować, że 25 maja, podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów, pan prof. UŁ Marek Baran został wybrany jego nowym przewodniczącym. Rozpoczynająca się kadencja potrwa do 2022 roku.

Polskie Stowarzyszenie Hispanistów to najważniejsze ogólnopolskie towarzystwo działające na rzecz krzewienia wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii obszaru języka hiszpańskiego. Od ponad trzydziestu lat PSH upowszechnia znajomość języka hiszpańskiego, wspiera rozwój hispanistyki polskiej i popularyzuje jej dorobek w kraju i za granicą.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie dobrej, owocnej kadencji!

dr Maria Judyta Woźniak

dr Maria Judyta Woźniak

pok. 4.39, tel. 42 635 67 45

dyżur: 

 kontakt: m.j.woznak@uni.lodz.pl

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • historia literatury hiszpańskiej
  • historia literatury polskiej (zwłaszcza poezja współczesna)
  • komparatystyka literacka
  • teoria tłumaczenia

 

WYBRANE PUBLIKACJE

In the forest of words I got lost – about the silence in the poetry of Antonio Colinas
and  Zbigniew Herbert, „Folia Litteraria Polonica” 8(38) 2016.

Entre tradición y modernidad: modificaciones del poema litánico en la poesía
de Juan Ramón Jiménez. Neophilologus. 2016. DOI: 10.1007/s11061-016-9492-6.

The Iberian Peninsula from the Eighteenth Century till the 1930s: Opening Remarks, w: Litanic verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, W. Sadowski, M. Kowalska, M. M. Kubas (red.), Warszawa 2016: Peter Lang Edition, s. 168.

“Thou, the most beautiful; thou, in whom the pink morning star shines:” Castilian Poetry in the Eighteenth Century, w: Litanic verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, W. Sadowski, M. Kowalska, M. M. Kubas (red.), Warszawa 2016: Peter Lang Edition,
ss. 171-181.

“I do not know the name:” Castilian Poetry from the Nineteenth Century to the 1930s, w: Litanic verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, W. Sadowski, M. Kowalska,
M. M. Kubas (red.), Warszawa 2016: Peter Lang Edition, ss. 183-196.

On the Trail of Litany in Catalan, Galician, and Portuguese Poetry from the Eighteenth Century to the 1930s, w: Litanic verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, W. Sadowski, M. Kowalska, M. M. Kubas (red.), Warszawa 2016: Peter Lang Edition,
ss. 197-204.

„W lesie słów się zgubiłam” – o ciszy w poezji Antonia Colinasa i Zbigniewa Herberta, „Folia Litteraria Polonica” 4(30) 2015, ss. 101-110.

„Exiled Arcadians” – Presence of Myth in the Poetry of Antonio Colinas and Zbigniew Herbert, w: M. Budzowska, J. Czerwińska (red.), Ancient Myths in the Making of Culture, Frankfurt 2014: Peter Lang Edition, ss. 147-157.

„Conjeturas sobre Barrabás” de Zbigniew Herbert en castellano: dos traducciones del poema, w: Encuentros de lingüística II, red. B. Brzozowska-Zburzyńska, Lublin 2009: Wydawnictwo UMCS, ss. 215-224.

Entre lo real y lo imaginado: “El azar de Laura Ulloa” de Susana Fortes y su traducción
al polaco, w: Lo real imaginado, soñado, creado: realidad y literatura en las letras hispánicas, red. B. R. Salgado, A. M. Rodríguez Rodríguez, Vigo 2008: Editorial Academia del Hispanismo, ss. 572-579.

Juliana Tuwima przekłady z Rimbauda. Kilka uwag o przekładach wierszy
pt. „Czterowiersz”, „Kredens”, „Moja bohema” oraz „Głowa fauna”, w: Julian Tuwim – biografia, twórczość, recepcja, red. K. Ratajska, T. Cieślak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, ss. 182-191.

Intelektualna poezja Paula Valéry’ego w polskich przekładach. Uwagi na marginesie tłumaczeń „Cmentarza morskiego”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” t. 8: 2006, ss. 207-217.

Przekłady poezji francuskiej w kontekście współczesnej teorii tłumaczenia,
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” t. 7: 2005, ss. 533-557.