dr Maria Judyta Woźniak

 

dr Maria Judyta Woźniak

pok. 4.39, tel. 42 635 67 45

dyżur: 

 kontakt: m.j.woznak@uni.lodz.pl

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • historia literatury hiszpańskiej
  • historia literatury polskiej (zwłaszcza poezja współczesna)
  • komparatystyka literacka
  • teoria tłumaczenia

 

WYBRANE PUBLIKACJE

In the forest of words I got lost – about the silence in the poetry of Antonio Colinas
and  Zbigniew Herbert, „Folia Litteraria Polonica” 8(38) 2016.

Entre tradición y modernidad: modificaciones del poema litánico en la poesía
de Juan Ramón Jiménez. Neophilologus. 2016. DOI: 10.1007/s11061-016-9492-6.

The Iberian Peninsula from the Eighteenth Century till the 1930s: Opening Remarks, w: Litanic verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, W. Sadowski, M. Kowalska, M. M. Kubas (red.), Warszawa 2016: Peter Lang Edition, s. 168.

“Thou, the most beautiful; thou, in whom the pink morning star shines:” Castilian Poetry in the Eighteenth Century, w: Litanic verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, W. Sadowski, M. Kowalska, M. M. Kubas (red.), Warszawa 2016: Peter Lang Edition,
ss. 171-181.

“I do not know the name:” Castilian Poetry from the Nineteenth Century to the 1930s, w: Litanic verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, W. Sadowski, M. Kowalska,
M. M. Kubas (red.), Warszawa 2016: Peter Lang Edition, ss. 183-196.

On the Trail of Litany in Catalan, Galician, and Portuguese Poetry from the Eighteenth Century to the 1930s, w: Litanic verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, W. Sadowski, M. Kowalska, M. M. Kubas (red.), Warszawa 2016: Peter Lang Edition,
ss. 197-204.

„W lesie słów się zgubiłam” – o ciszy w poezji Antonia Colinasa i Zbigniewa Herberta, „Folia Litteraria Polonica” 4(30) 2015, ss. 101-110.

„Exiled Arcadians” – Presence of Myth in the Poetry of Antonio Colinas and Zbigniew Herbert, w: M. Budzowska, J. Czerwińska (red.), Ancient Myths in the Making of Culture, Frankfurt 2014: Peter Lang Edition, ss. 147-157.

„Conjeturas sobre Barrabás” de Zbigniew Herbert en castellano: dos traducciones del poema, w: Encuentros de lingüística II, red. B. Brzozowska-Zburzyńska, Lublin 2009: Wydawnictwo UMCS, ss. 215-224.

Entre lo real y lo imaginado: “El azar de Laura Ulloa” de Susana Fortes y su traducción
al polaco, w: Lo real imaginado, soñado, creado: realidad y literatura en las letras hispánicas, red. B. R. Salgado, A. M. Rodríguez Rodríguez, Vigo 2008: Editorial Academia del Hispanismo, ss. 572-579.

Juliana Tuwima przekłady z Rimbauda. Kilka uwag o przekładach wierszy
pt. „Czterowiersz”, „Kredens”, „Moja bohema” oraz „Głowa fauna”, w: Julian Tuwim – biografia, twórczość, recepcja, red. K. Ratajska, T. Cieślak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, ss. 182-191.

Intelektualna poezja Paula Valéry’ego w polskich przekładach. Uwagi na marginesie tłumaczeń „Cmentarza morskiego”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” t. 8: 2006, ss. 207-217.

Przekłady poezji francuskiej w kontekście współczesnej teorii tłumaczenia,
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” t. 7: 2005, ss. 533-557.