Miło nam poinformować, że 25 maja, podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów, pan prof. UŁ Marek Baran został wybrany jego nowym przewodniczącym. Rozpoczynająca się kadencja potrwa do 2022 roku.

Polskie Stowarzyszenie Hispanistów to najważniejsze ogólnopolskie towarzystwo działające na rzecz krzewienia wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii obszaru języka hiszpańskiego. Od ponad trzydziestu lat PSH upowszechnia znajomość języka hiszpańskiego, wspiera rozwój hispanistyki polskiej i popularyzuje jej dorobek w kraju i za granicą.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie dobrej, owocnej kadencji!

dr hab. prof. UŁ Agnieszka Kłosińska Nachin

dr hab.prof. UŁ Agnieszka Kłosińska Nachin

 

pok. 4.41

dyżur:

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • Monolog wewnętrzny w prozie hiszpańskiej;
  • Modernizm hiszpańskiego obszaru językowego;
  • Twórczość Miguela de Unamuno;
  • Związki między literaturą a dziennikarstwem:
  • Transformacja w literaturze polskiej i hiszpańskiej (literatura porównawcza)

WYBRANE PUBLIKACJE

Monólogo interior en la novela española: técnica narrativa y visión del mundo, Folia Literaria Romanica, 2, 2001;

Miguel de Unamuno. Pomiędzy fikcją a rzeczywistością, „Przestrzenie teorii”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, ss. 97-104;

Paso a paso. Léxico español en campos temáticos con contextualizaciones y ejercicios, WSSM, Łódź 2007 (współautorstwo Marek Baran);

El artista ante la sociedad. Miguel de Unamuno y “El rey burgúes” de Rubén Darío, Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos”, vol. 12, Varsovia  2011, ss. 197-212;

 Miguel de Unamuno ante la otredad w:  Agnieszka Flisek i Katarzyna Moszczyńska (red.), Encuentros 2010: ¿Dentro/Fuera? Nuevas perspectivas sobre la identidad y la otredad en las literaturas hispánicas, vol. IV, Museo de Historia del Movimiento Popular Polaco, Varsovia 2011, ss. 73-91;

Miguel de Unamuno y el modernismo. Aproximación a la prosa unamuniana. Wydawnictwo UŁ, 2012;

The myth of the Cyclops in antiquity and in the spanish Golden Age, współautorstwo Hanna Zalewska-Jura, „Collectanea Filologica”, XVII, 2014, ss. 109-126;

Literatura a nauka pływania, czyli słów kilka o użyteczności literatury w:
Piotr Stalmaszczyk (red.), Poznanie słowa 4, Primum Verbum, Łódź 2014, ss. 99-122;

Hacia una literatura sin ficción. Juan José Millás, Javier Cercas y Antonio Muñoz Molina, „e-Scripta Romanica”, 2, 2015, ss.7-16;

El jardín de los modernistas: entre el simbolismo y la ironía, “
Castilla, Estudios de Literatura”, Vol. 6, 2015, ss. 189-204;

Modernizm jako konstytuujący się proces. Ironia modernistyczna na przykładzie modernizmu hiszpańskojęzycznego, „Przestrzenie Teorii”, 25, 2016, ss. 63-81;

 Mgła Miguela de Unamuno: między polifonią metalepsją i ontologią [w]:
Arcydzieła literatury hiszpańskiej, red. M. Potok, Poznań, 2016, Wydawnictwo UAM,
ss. 179-205;

Dziennikarstwo i literatura w Hiszpanii – krótka (i wybiórcza) historia związków [w]: Apetyt na rzeczywistość. Między literaturą a dziennikarstwem – relacje, interakcje, perspektywy, red. A. Kłosińska-Nachin, Ewa Kobyłecka-Piwońska, Łódź, 2016, Wydawnictwo UŁ, ss. 71-91;

Historia przyjaźni transatlantyckiej: Rubén Darío i hiszpańscy moderniści [w]:
Nie tylko salon. Wspólnotowe formy życia literackiego, red. E. Łukaszyk, K. Wierzbicka-Trwoga, Wydawnictwo DiG , Warszawa 2016, ss. 75-80;

Memoria de la Transición: entre la no-ficción y el falso documental, “
Studia Romanica Posnaniensia”, 44/1, 2017, ss. 51-61