dr hab. prof. UŁ Agnieszka Kłosińska Nachin

 

 

 

pok. 4.41

dyżur:

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • Monolog wewnętrzny w prozie hiszpańskiej;
  • Modernizm hiszpańskiego obszaru językowego;
  • Twórczość Miguela de Unamuno;
  • Związki między literaturą a dziennikarstwem:
  • Transformacja w literaturze polskiej i hiszpańskiej (literatura porównawcza)

WYBRANE PUBLIKACJE

Monólogo interior en la novela española: técnica narrativa y visión del mundo, Folia Literaria Romanica, 2, 2001;

Miguel de Unamuno. Pomiędzy fikcją a rzeczywistością, „Przestrzenie teorii”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, ss. 97-104;

Paso a paso. Léxico español en campos temáticos con contextualizaciones y ejercicios, WSSM, Łódź 2007 (współautorstwo Marek Baran);

El artista ante la sociedad. Miguel de Unamuno y “El rey burgúes” de Rubén Darío, Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos”, vol. 12, Varsovia  2011, ss. 197-212;

 Miguel de Unamuno ante la otredad w:  Agnieszka Flisek i Katarzyna Moszczyńska (red.), Encuentros 2010: ¿Dentro/Fuera? Nuevas perspectivas sobre la identidad y la otredad en las literaturas hispánicas, vol. IV, Museo de Historia del Movimiento Popular Polaco, Varsovia 2011, ss. 73-91;

Miguel de Unamuno y el modernismo. Aproximación a la prosa unamuniana. Wydawnictwo UŁ, 2012;

The myth of the Cyclops in antiquity and in the spanish Golden Age, współautorstwo Hanna Zalewska-Jura, „Collectanea Filologica”, XVII, 2014, ss. 109-126;

Literatura a nauka pływania, czyli słów kilka o użyteczności literatury w:
Piotr Stalmaszczyk (red.), Poznanie słowa 4, Primum Verbum, Łódź 2014, ss. 99-122;

Hacia una literatura sin ficción. Juan José Millás, Javier Cercas y Antonio Muñoz Molina, „e-Scripta Romanica”, 2, 2015, ss.7-16;

El jardín de los modernistas: entre el simbolismo y la ironía, “
Castilla, Estudios de Literatura”, Vol. 6, 2015, ss. 189-204;

Modernizm jako konstytuujący się proces. Ironia modernistyczna na przykładzie modernizmu hiszpańskojęzycznego, „Przestrzenie Teorii”, 25, 2016, ss. 63-81;

 Mgła Miguela de Unamuno: między polifonią metalepsją i ontologią [w]:
Arcydzieła literatury hiszpańskiej, red. M. Potok, Poznań, 2016, Wydawnictwo UAM,
ss. 179-205;

Dziennikarstwo i literatura w Hiszpanii – krótka (i wybiórcza) historia związków [w]: Apetyt na rzeczywistość. Między literaturą a dziennikarstwem – relacje, interakcje, perspektywy, red. A. Kłosińska-Nachin, Ewa Kobyłecka-Piwońska, Łódź, 2016, Wydawnictwo UŁ, ss. 71-91;

Historia przyjaźni transatlantyckiej: Rubén Darío i hiszpańscy moderniści [w]:
Nie tylko salon. Wspólnotowe formy życia literackiego, red. E. Łukaszyk, K. Wierzbicka-Trwoga, Wydawnictwo DiG , Warszawa 2016, ss. 75-80;

Memoria de la Transición: entre la no-ficción y el falso documental, “
Studia Romanica Posnaniensia”, 44/1, 2017, ss. 51-61