Miło nam poinformować, że 25 maja, podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów, pan prof. UŁ Marek Baran został wybrany jego nowym przewodniczącym. Rozpoczynająca się kadencja potrwa do 2022 roku.

Polskie Stowarzyszenie Hispanistów to najważniejsze ogólnopolskie towarzystwo działające na rzecz krzewienia wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii obszaru języka hiszpańskiego. Od ponad trzydziestu lat PSH upowszechnia znajomość języka hiszpańskiego, wspiera rozwój hispanistyki polskiej i popularyzuje jej dorobek w kraju i za granicą.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie dobrej, owocnej kadencji!

dr Ewa Kobyłecka Piwońska

dr Ewa Kobyłecka Piwońska

 

pok. 4.41, te. 42 665 53 86

dyżur:

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • literatura hispanoamerykańska
  • literatura porównawcza
  • teoria literatury

 

 

Udział w projektach badawczych:

2013-2017       kierowniczka projektu badawczego “Witold Gombrowicz w najnowszej prozie argentyńskiej (od 1970)”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Sonata.

2016-2024       członkini zespołu przygotowującego krytyczną edycję dzieł zebranych Witolda Gombrowicza (Dziennik i Wędrówki po Argentynie)

 

WYBRANE PUBLIKACJE

monografie:

w druku          Spojrzenia z zewnątrz. Witold Gombrowicz w literaturze argentyńskiej (1970-2017), Universitas-WUŁ.

w druku          Gombrowicz, pisarz argentyński. Antologia, Universitas-WUŁ

2016                Apetyt na rzeczywistość. Między literaturą a dziennikarstwem – relacje, interakcje, perspektywy (z Agnieszką Kłosińską-Nachin), WUŁ

2010                El tiempo en la novelística de Mario Vargas Llosa, Vigo, 2010.

artykuły w czasopismach punktowanych:

2016                “El pasado construido en el Diario argentino de Witold Gombrowicz”, Hispamérica, 134, pp. 35-41.

2016                “Dziennik argentyński, czyli jakiego Gombrowicza czyta się w Buenos Aires”, Teksty Drugie, 1, pp. 264-280.

2016                “Gombrowicz we współczesnej Argentynie. Lektura grupy Literal”, Teksty Drugie, 1, pp. 280-302.

2013                “Cuestionar el consenso: Ricardo Piglia reescribe el canon argentino”, Castilla. Estudios de literatura, nr 4, 1-18.

2012                “Ricardo Piglia, lector de Witold Gombrowicz”, Neophilologus, October 2012.

2012                “Gombrowicz według Piglii czyli o rewizji argentyńskiego kanonu”, Zagadnienia rodzajów literackich,  55/109, pp. 101-128

2009                “Orientación temporal del relato de ficción”, Etudes Romanes de Brno, 30, 2, 47-53.

2007                “Teoría crítica de Mario Vargas Llosa: entre autorretrato y discurso autoritario”, Kwartalnik Neofilologiczny, 4, 141-156.

rozdziały w monografiach:

2016                “Literatura pod ciśnieniem – latynoska kronika współczesna”, w: Apetyt na rzeczywistość. Między literaturą a dziennikarstwem – relacje, interakcje, perspektywy, A. Kłosińska-Nachin, E. Kobyłecka-Piwońska (red.), WUŁ.

2013                „Jak się pisze powieści: o technikach literackich Maria Vargasa Llosy”, w: M. Potok, J. Wachowska (red.), Mario Vargas Llosa – w kręgu twórczości, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 57-72

2012                „Roberto Arlt, dramaturg. Saverio el Cruel”, w: U. Aszyk, P. Olkusz (red.), Tak blisko i tak daleko. Hiszpańskojęzyczny teatr i dramat ostatnich stu lat, Kraków, 245-253.