dr hab. prof. UŁ Ewa Kobyłecka Piwońska

 

dr hab. prof. UŁ Ewa Kobyłecka-Piwońska

 

pok. 4.41, tel. 42 665 53 86

dyżur:

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • literatura hispanoamerykańska
  • literatura porównawcza
  • teoria literatury

 

 

Udział w projektach badawczych:

2013-2017       kierowniczka projektu badawczego “Witold Gombrowicz w najnowszej prozie argentyńskiej (od 1970)”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Sonata

2016-2024       członkini zespołu przygotowującego krytyczną edycję dzieł zebranych Witolda Gombrowicza (Dziennik i Wędrówki po Argentynie) dla Wydawnictwa Literackiego

 

WYBRANE PUBLIKACJE

monografie:

2017          Spojrzenia z zewnątrz. Witold Gombrowicz w literaturze argentyńskiej (1970-2017), Universitas-WUŁ.

2017          Gombrowicz, pisarz argentyński. Antologia, Universitas-WUŁ

2016          Apetyt na rzeczywistość. Między literaturą a dziennikarstwem – relacje, interakcje, perspektywy (z Agnieszką Kłosińską-Nachin), WUŁ

2010          El tiempo en la novelística de Mario Vargas Llosa, Vigo, 2010.

artykuły w czasopismach punktowanych:

2019                „Territorios bilingües. Escritos migrantes de Sylvia Molloy y Lina Meruane”, Letral, 22, pp. 199-220.

2016                “El pasado construido en el Diario argentino de Witold Gombrowicz”, Hispamérica, 134, pp. 35-41.

2016                “Dziennik argentyński, czyli jakiego Gombrowicza czyta się w Buenos Aires”, Teksty Drugie, 1, pp. 264-280.

2016                “Gombrowicz we współczesnej Argentynie. Lektura grupy Literal”, Teksty Drugie, 1, pp. 280-302.

2013                “Cuestionar el consenso: Ricardo Piglia reescribe el canon argentino”, Castilla. Estudios de literatura, nr 4, 1-18.

2012                “Ricardo Piglia, lector de Witold Gombrowicz”, Neophilologus, October 2012.

2012                “Gombrowicz według Piglii czyli o rewizji argentyńskiego kanonu”, Zagadnienia rodzajów literackich,  55/109, pp. 101-128

2009                “Orientación temporal del relato de ficción”, Etudes Romanes de Brno, 30, 2, 47-53.

2007                “Teoría crítica de Mario Vargas Llosa: entre autorretrato y discurso autoritario”, Kwartalnik Neofilologiczny, 4, 141-156.

rozdziały w monografiach:

2016                “Literatura pod ciśnieniem – latynoska kronika współczesna”, w: Apetyt na rzeczywistość. Między literaturą a dziennikarstwem – relacje, interakcje, perspektywy, A. Kłosińska-Nachin, E. Kobyłecka-Piwońska (red.), WUŁ.

2013                „Jak się pisze powieści: o technikach literackich Maria Vargasa Llosy”, w: M. Potok, J. Wachowska (red.), Mario Vargas Llosa – w kręgu twórczości, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 57-72

2012                „Roberto Arlt, dramaturg. Saverio el Cruel”, w: U. Aszyk, P. Olkusz (red.), Tak blisko i tak daleko. Hiszpańskojęzyczny teatr i dramat ostatnich stu lat, Kraków, 245-253.