Struktura i wykładowcy

Kierownik Katedry Filologii Hiszpańskiej UŁ

prof. zw. dr hab. Wiaczesław Nowikow

Zakład Literatur Hiszpańskojęzycznych

Zakład Językoznawstwa Hiszpańskiego i Ogólnego

Zakład Języka Hiszpańskiego i Językoznawstwa Stosowanego