Godziny dziekańskie w dniu 6 marca

W związku z decyzją Rektora UŁ o odwołaniu wszystkich uroczystości, zgromadzeń i konferencji naukowych oraz imprez sportowych odbywających się na UŁ do 15 marca, informujemy, że zaplanowany na 6 marca Dzień Otwarty Wydziału Filologicznego UŁ nie odbędzie się. Decyzja spowodowana jest istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym.

 

W związku z powyższym planowane wstępnie na 6 marca godziny dziekańskie (10:00 – 13:30) nie będą obowiązywać. Wszystkie zajęcia dla studentów należy przeprowadzić zgodnie z planem w salach, w których zwykle się odbywają.