Miło nam poinformować, że 25 maja, podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów, pan prof. UŁ Marek Baran został wybrany jego nowym przewodniczącym. Rozpoczynająca się kadencja potrwa do 2022 roku.

Polskie Stowarzyszenie Hispanistów to najważniejsze ogólnopolskie towarzystwo działające na rzecz krzewienia wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii obszaru języka hiszpańskiego. Od ponad trzydziestu lat PSH upowszechnia znajomość języka hiszpańskiego, wspiera rozwój hispanistyki polskiej i popularyzuje jej dorobek w kraju i za granicą.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie dobrej, owocnej kadencji!

Opis kierunku

Filologia hiszpańska jest jedną z nowszych specjalności filologicznych oferowanych przez Uniwersytet Łódzki. Ze względu na ciągły rozwój społeczności hiszpańskojęzycznych: przyrost demograficzny, ekspansję kulturową i gospodarczą na wielu kontynentach hispanistyka jest jednym z najbardziej atrakcyjnych i przyszłościowych kierunków akademickich. Studia w zakresie hispanistyki łączą tradycję z nowoczesnością i potrzebami współczesnego rynku pracy: pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy o języku, literaturze i kulturze krajów hiszpańskiego obszaru językowego, rozwijają umiejętności językowe przydatne do rozpoczęcia kariery zawodowej w oświacie (po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji), w wydawnictwach, w biurach tłumaczy, w szeroko pojętym sektorze turystycznym, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w innych instytucjach kultury, wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji.
Zasady wybieralności specjalizacji są wzorowane na filologiach hiszpańskich w hiszpańskich uniwersytetach. Programy wielu przedmiotów są także wzorowane na filologiach krajów hiszpańskojęzycznych. Nauka języka odbywa się według zasad wypracowanych przez ESOKJ. Filologia hiszpańska w UŁ oferuje studentom możliwość wyjazdów na studia w innych krajach UE oraz na praktyki w ramach programu ERASMUS. Najlepsi studenci mogą się starać o stypendia fundacji hiszpańskich. Katedra Filologii Hiszpańskiej UŁ podpisała umowy o współpracy w ramach programu ERASMUS z uniwersytetami m. in. w Santiago de Compostela, Sewilli, Almerii, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid.