Opis kierunku

Filologia hiszpańska jest jedną z nowszych specjalności filologicznych oferowanych przez Uniwersytet Łódzki. Ze względu na ciągły rozwój społeczności hiszpańskojęzycznych: przyrost demograficzny, ekspansję kulturową i gospodarczą na wielu kontynentach hispanistyka jest jednym z najbardziej atrakcyjnych i przyszłościowych kierunków akademickich. Studia w zakresie hispanistyki łączą tradycję z nowoczesnością i potrzebami współczesnego rynku pracy: pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy o języku, literaturze i kulturze krajów hiszpańskiego obszaru językowego, rozwijają umiejętności językowe przydatne do rozpoczęcia kariery zawodowej w oświacie (po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji), w wydawnictwach, w biurach tłumaczy, w szeroko pojętym sektorze turystycznym, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w innych instytucjach kultury, wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji.
Zasady wybieralności specjalizacji są wzorowane na filologiach hiszpańskich w hiszpańskich uniwersytetach. Programy wielu przedmiotów są także wzorowane na filologiach krajów hiszpańskojęzycznych. Nauka języka odbywa się według zasad wypracowanych przez ESOKJ. Filologia hiszpańska w UŁ oferuje studentom możliwość wyjazdów na studia w innych krajach UE oraz na praktyki w ramach programu ERASMUS. Najlepsi studenci mogą się starać o stypendia fundacji hiszpańskich. Katedra Filologii Hiszpańskiej UŁ podpisała umowy o współpracy w ramach programu ERASMUS z uniwersytetami m. in. w Santiago de Compostela, Sewilli, Almerii, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid.