Aktualizacja planu z dnia 24 września

Aktualizacja planu z dnia 24 września