Aktualizacja planu!

UWAGA! Dodano aktualizację planu w dniu 3 października.