EU flag-Erasmus+_vect_POS

REKRUTACJA NA WYJAZDY
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

16.01.2017 (poniedziałek) godz. 12:00 Rozpoczęcie rekrutacji w USOSweb
22.02.2017 (środa) godz. 12:00

 

Zakończenie rekrutacji w USOSweb

Uwagi:

1.      Student, który złożył wniosek w USOSweb, jest zobowiązany dostarczyć oświadczenie o wcześniej zrealizowanych wyjazdach na studia/praktyki w ramach Erasmus+/LLP Erasmus, CE, FSS do Koordynatora Wydziałowego najpóźniej do dnia 21.02.2017r.

2.      W przypadku studentów doktorantów, którzy z przyczyn technicznych nie mogli złożyć wniosku w USOSweb do 21.02.2017r. do godz. 22:00 a wcześniej zgłosili ten problem, istnieje możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej najpóźniej do 22.02.2017.

 

do 21.02.2017 (wtorek) Dostarczenie oświadczeń o wcześniej realizowanych wyjazdach do Koordynatorów

 

Druk oświadczenia znajduje się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia, zakładka Rekrutacja 2017/2018.

od 22.02.2017 (środa) do 7.03.2016 (wtorek) Rozpatrywanie wniosków o wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS+

 

Kryteria oceny wniosku:

1.      Średnia ocen wygenerowana z dziekanatu.*

2.      CV w języku polskim i obcym (dla danej filologii) w USOSweb.

3.      List motywacyjny w języku polskim i obcym (dla danej filologii) w USOSweb.

4.      W przypadku ubiegania się o to samo miejsce na wyjazd osób z taką samą średnią możliwe będzie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną w celu ustalenia priorytetu wyjazdu.

do 7.03.2016 (wtorek) Wyniki rekrutacji w USOSweb (mail z USOSa)

 

Przed upływem tego terminu studenci proszeni są o sprawdzenie i/lub aktualizację swoich adresów mailowych w systemie USOS!

do 14.03.2016 (wtorek) Odwołania od decyzji Komisji Wydziałowej

 

1.      Możliwe jest odwołanie od decyzji Komisji Wydziałowej do Prorektora ds. współpracy z zagranicą UŁ.

2.      Zgoda na transfer miejsc pomiędzy Wydziałami jest możliwa pod warunkiem, że uczelnia zagraniczna wyrazi mailową zgodę na przyjazd studenta z innego programu studiów i zapewni mu możliwość realizacji studiów za granicą zbieżnych z programem studiów w UŁ oraz gdy student uzasadni merytoryczną ważność wyjazdu do uczelni partnerskiej z puli miejsc innego Wydziału).

do 16.03.2016 (czwartek) Dostarczenie do Koordynatorów:

1.      wydrukowanego z USOS i podpisanego zgłoszenia (ze wskazanymi na odwrocie zgłoszenia danymi kontaktowymi do bliskiej osoby) wraz ze zdjęciem,

2.      zobowiązania o podjęciu  studiów II stopnia na tym samym Wydziale od studenta III roku studiów I stopnia (jeśli dotyczy),

3.       ew. deklaracji uczestnictwa w kursie języka obcego przed wyjazdem na studia organizowanym w SJO,

4.      a także zgody promotora i kierownika studium doktoranckiego (jeśli dotyczy).

* Pozyskanie średniej ocen z Dziekanatu

  1. średnia ważona z ocen z całego cyklu studiów z programu, z którego student ubiega się o wyjazd w 2017/18 – dla studentów studiów I i II stopnia i dla studentów 1, 2, 3 roku jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli studia na UŁ od roku akademickiego 2014/15.
  2. średnia arytmetyczna z ocen z całego cyklu studiów z programu, z którego student ubiega się o wyjazd w 2017/18 – dla studentów 4, 5 roku jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli studia na UŁ przed rokiem akademickim 2014/15.
  3. średnia ważona z ocen z całego cyklu studiów z programu, z którego student ubiega się o wyjazd – dla studentów na I, II stopniu studiów i jednolitych studiach magisterskich, którzy na skutek wznowienia studiów, powtarzania roku lub korzystania z urlopu zostali wpisani na rok studiów objęty liczeniem średniej zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującym Regulaminem Studiów.
  4. ocena z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – dla studentów studiów III stopnia.

W każdym innym przypadku niewyszczególnionym powyżej,  średnia ocen zostanie wyliczona z całego cyklu studiów z programu, z którego student ubiega się o wyjazd zgodnie
z Regulaminem Studiów.

 

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE:

Studenci studiów magisterskich i doktoranci ostatniego roku studiów ubiegający się o studia za granicą na ostatnim semestrze studiów w UŁ mogą to uczynić za zgodą swojego promotora i koordynatora wydziałowego, a w przypadku doktorantów –  także Kierownika Studium Doktoranckiego

 

 

 

 

 

 

Styczeń 2018
P W Ś C P S N
« Gru    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031